महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes 2020

अभिमान आहे मराठी असल्याचा | Maharashtra Dinachya Hardik Shubhechha 2020 | maharashtra day and labour day wishes | kamgar din images |


Table Of Contents

  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes


  Maharashtra Dinachya Hardik Shubhechha

  अभिमान आहे मराठी असल्याचा,
  गर्व आहे महाराष्ट्रीय असल्याचा….
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्राची यशो गाथा,
  महाराष्ट्राची शौर्य कथा,
  पवित्र माती लावू कपाळी,
  धरती मातेच्या चरणी माथा….,
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes

  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes


  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
  अभिमान आहे मराठी असल्याचा
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes

  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes

  १ मे – महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
  दगड झालो तर “सह्याद्रीचा” होईन!
  माती झालो तर “महाराष्ट्राची” होईन!
  तलवार झालो तर “भवानी मातेची” होईन!
  आणि …
  पुन्हा मानव जन्ममिळाला तर “मराठीच” होईन!
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
  !!!जय महाराष्ट्र!!!

  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes

  माझा माझा महाराष्ट्र माझा,
  मनोमनी वसला शिवाजी राजा,
  वंदितो या भगव्या ध्वजा,
  गर्जतो, गर्जतो महाराष्ट्र माझा…
  गर्जा महाराष्ट्र माझा…!

  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes

  Maharashtra day wishes in marathi
  भीती ना आम्हा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा,
  आस्मानाच्या सुलतानीला,
  जवाब देती जीभा..
  सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो,
  शिवशंभू राजा..
  दरीदरीतून नाद गुंजला,
  महाराष्ट्र माझा..
  जय जय महाराष्ट्र माझा…
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes


  महाराष्ट्र डे शुभेच्छा
  तू माझी नसली तरी,
  मी तुझाच आहे..
  कारण तू
  महाराष्ट्राची आहे,
  आणि महाराष्ट्र माझा आहे…
  जय महाराष्ट्र!
  महाराष्ट्र दिन विशेष

  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  Add captionmaharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा | maharashtra day and labour day wishes 2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020
  maharashtra-day-and-labour-day-wishes-2020  maharashtra day wishes sms | 

  maharashtra day messages  

  अभिमान आहे मराठी असल्याचा,
  गर्व आहे महाराष्ट्रीय असल्याचा….
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

  महाराष्ट्राची यशो गाथा,
  महाराष्ट्राची शौर्य कथा,
  पवित्र माती लावू कपाळी,
  धरती मातेच्या चरणी माथा….,

  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
  अभिमान आहे मराठी असल्याचा

  माझा माझा महाराष्ट्र माझा,
  मनोमनी वसला शिवाजी राजा,
  वंदितो या भगव्या ध्वजा,
  गर्जतो, गर्जतो महाराष्ट्र माझा…
  गर्जा महाराष्ट्र माझा…!

  भीती ना आम्हा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा,
  आस्मानाच्या सुलतानीला,
  जवाब देती जीभा..
  सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो,
  शिवशंभू राजा..
  दरीदरीतून नाद गुंजला,
  महाराष्ट्र माझा..
  जय जय महाराष्ट्र माझा…
  महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

  महाराष्ट्र डे शुभेच्छा
  तू माझी नसली तरी,
  मी तुझाच आहे..
  कारण तू
  महाराष्ट्राची आहे,
  आणि महाराष्ट्र माझा आहे…
  जय महाराष्ट्र!
  महाराष्ट्र दिन विशेष
  maharashtra day wishes, 1 may maharashtra day wishes in marathi, happy maharashtra day 
  wishes
  ————————————————————————

  jar bhannat ani lay bhari jokes vachayche astil tr nakki visit dya : santa banta jokes, non vej jokes , teacher student jokes … https://www.jokesinmarathi.in/

  santa banta jokes  mbtTOC();

  Leave a Comment