आयुष्यावर बोलू काही | Ayushyavar Bolu Kahi | Sandeep Khare | marathi life

Ayushyavar Bolu Kahi | आयुष्यावर बोलू काही!  Sandeep Khare | Dipadi Dipang Ayushyavar Bolu Kahi | नंतर बोलू काही | संदीप खरे |जरा चुकीचे Ayushyavar Bolu Kahi | आयुष्यावर बोलू काही! Sandeep Khare , संदीप खरे (Born: 13 May 1973, Pune, Maharashtra) Album: Ayushyavar Bolu Kahi Music and lyrics: Sandeep Khare Singer: Sandeep Khare & Salil … Read more

लव्हलेटर लव्हलेटर म्हणजे लव्हलेटर असतं:-संदीप खरे

लव्हलेटर लव्हलेटर म्हणजे लव्हलेटर असतं सरळ जाऊन बोलण्यापेक्ष इझी आणि बेटर असतं गोड गुलाबी थंडीतला गोड गुलाबी स्वेटर असतं घुसळ घुसळ घुसळलेल्या मनामधलं बटर असतं लव्हलेटर लव्हलेटर म्हणजे एक सॉंग असतं ज्यातला कंटेंट राईट आणि ग्रामर नेहमीच रॉंग असतं सुचत नाही तेव्हा तुमच्या हार्ट मधली पेन असतं आणि जेव्हा सुचतं तेव्हा नेमकं खिशात पेन नसतं … Read more

हे भलते अवघड असते -संदीप खरे

हे भलते अवघड असते,He Bhalte Avghad Aste (feat. Salil Kulkarni),ayushyavar bolu kahi lyrics, ayushyawar bolu kahi, free download हे भलते अवघड असते गाडी सुटली, रुमाल हलले, क्षणात डोळे टचकन् ओले गाडी सुटली, पडले चेहरे, क्षण साधाया हसरे झाले गाडी सुटली, हातामधुनी हात कापरा तरी सुटेना अंतरातली ओली माया तुटूदे म्हटले तरी तुटेना का रे इतका … Read more