झोपण्यापूर्वी पाणी अवश्य प्या!

झोपण्यापूर्वी पाणी अवश्य प्या! अनेकदा डॉक्टर भरपूर पाणी पिण्याचा सल्ला देतात. पण रात्री झोपण्यापूर्वी पाणी प्यायल्यास पाण्यापासून मिळणारे फायदे दुप्पट होतात. त्याबाबतीत जाणून घेऊयात… 1) झोपण्यापूर्वी पाणी प्यायल्याने शरीरातील घाण, विषद्रव्ये बाहेर पडण्यास मदत होते. त्यामुळे तुम्हाला फ्रेश, टवटवीत वाटते. पेशींना तारुण्य, टवटवी मिळेल. परिणामी त्वचा तजेलदार, फ्रेश दिसेल. 2) रात्री पाणी प्यायल्याने हॉर्मोन आणि … Read more

PSYCHOLOGISTS SAY

PSYCHOLOGISTS SAY : 1. If a person laughs too much, even at stupidthings, he is lonely deep inside..2. If a person sleeps a lot, he is sad..3. If a person speaks less, but speaks fast, hekeeps secrets..4. If someone can’t cry, he is weak..5. If someone eats in an abnormal manner, heis tense..6. If someone … Read more

नाहीं निर्मळ जीवन – संत तुकाराम

नाहीं निर्मळ जीवन । काय करील साबण ॥धृ०॥ तैसें चित्त शुद्ध नाहीं । तेथें बोध करील काई ॥१॥ वृक्ष न धरी पुष्पफळ । काय करील वसंतकाळ ॥२॥ वांजे न होती लेकरें । काय करावें भ्रतारें ॥३॥ नपुंसका पुरुषासी । काय करील बाइल त्यासी ॥४॥ प्राण गेलिया शरीर । काय करील वेव्हार ॥५॥ तुका ह्मणे जीवनेंविण … Read more