माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा- कुसुमाग्रज

माझ्या मराठी मातीचा,Mazya Marathi Maticha,माझ्या मराठी मातीचा,माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा,माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा गाणं माझ्या मराठी मातीचा, लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगाने जागल्या, दरयाखोर्यांतील शिळा. हिच्या कुशीत जन्मले, काळे कणखर हात, ज्यांच्या दुर्दम धीराने, केली मृत्यूवरी मात. नाही पसरला कर, कधी मागायास दान, स्वर्णसिंहासनापुढे, कधी लवली ना मान.   हिच्या गगनात … Read more