हा असा चंद्र… – सुरेश भट

हा असा चंद्र.. अशी रात फिरायासाठी !
तूच नाहीस इथे हात धरायासाठी !
चेहरा तो न इथे ही न फुलांची वस्ती !
राहिले कोण आता सांग झुरायासाठी ?
कालचे तेच फिके रंग नकोसे झाले
दे तुझे ओठ नवा रंग भरायासाठी !
आडवी एक तिथे भिंत मनाची आली.
दार होतेच कुठे आत शिरायासाठी ?
काय आगीत कधी आग जळाली होती ?
लोक नेतील मला खोल पुरायासाठी !

– सुरेश भट

Leave a Comment