तुला मी पाहिले -संदीप खरे

sandeep khare wife,sandeep khare wife photo,sandeep khare family,sandeep khare daughter,sandeep khare family photos,sandeep khare books pdf,sandeep khare information in marathi,sandeep khare famous poems
मेघ नसता वीज नसता, मोर नाचु लागले,
ज़ाहले इतुकेच होते कि तुला मी पाहिले

गोरट्या गालावरी का चोरटा हा रक्तिमा,
तू मला चोरून बघताना तुला मी पाहिले

एवढे नाजूक आहे वय तुझे माझ्या फ़ुला,
रंग देखील पाकळ्यांवर भार वाटू लागले

लाख नक्षत्रे उराशी नभ तरीही हळहळे,
हे तुझे नक्षत्र वैभव का धरे वर राहिले ?

पाहता तुज रंग उडुनी होई गजरा पांढरा
शल्य हे त्याच्या उरातील बघ सुगंधू लागले
भर पहाटे मी फ़ुलांनी दृष्ट काढून टाकली,
पाहती स्वप्नी तुला जे भय तयांचे वाटले

मेघ नसता वीज नसता, मोर नाचु लागले,

ज़ाहले इतुकेच होते कि तुला मी पाहिले

– संदिप खरे

pahile na mi tula lyrics,पाहिले मी तुला,pahile na mi tula serial title song download,tanvi mundle,pahile na mi tula serial cast,तन्वी मुंडले,pahile na mi tula serial song,पाहिले न मी तुला, pahile na mi tula lyrics,पाहिले न मी तुला,पाहिले मी तुला,tanvi mundle,pahile na mi tula serial cast,sandeep khare kavita pdf download,tuzyavarchya kavita sandeep khare pdf

Leave a Comment