आयुष्या वर बोलू काही -संदीप खरे

aayushyavar bolu kahi,he bhalte avghad aste lyrics in english,jara chukiche jara barobar song 
lyrics,ayushyavar bolu kahi live show in mumbai
ayushyavar bolu kahi-sandeep khare

जरा चुकीचे… जरा बरोबर……
जरा चुकीचे, जरा बरोबर , बोलू काही…..
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……

उगाच वळसे शब्दांचे हे देत रहा तू ..
उगाच वळसेे शब्दांचे हे देत रहा तू ….
भीडले नाहीत डोळे तोवर , बोलू काही……
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……….
तूफान पाहून तीरा वर , कुजबुज्ल्या होडया ..
तूफान पाहून तीरा वर , कुजबुज्ल्या होडया ….
पाठ फीरू दे त्याची, नंतर बोलू काही……..
चला दोस्त हो ;आयुष्या वर बोलू काही……….

हवे-हवे से दुखः तुला जर, हवेच आहे ..
हवे-हवे से दुखः तुला जर, हवेच आहे ….
नको-नको से हळवे कातर, बोलू काही…….
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……….

“उदया-उदया” ची कीती काळजी , बघ रांगेतुन..
“उदया-उदया “ची कीती काळजी , बघ रांगेतुन….
“परवा” आहे “उदया”च नंतर, बोलू काही……..
चला दोस्त हो ; आयुष्या वर बोलू काही……….

श्ब्द असू दे हातां मध्ये, काठी म्हनुनी..
श्ब्द असू दे हातां मध्ये, काठी म्हनुनी….
वाट आंधळी, प्र्वास खडतर ,बोलू काही …….
चला दोस्त हो , आयुष्या वर बोलू काही……….

चला दोस्त हो , आयुष्या वर बोलू काही……….
– संदीप खरे

aayushyavar bolu kahi,he bhalte avghad aste lyrics in english,jara chukiche jara barobar song,lyrics,ayushyavar bolu kahi live show in mumbai, ayushyavar bolu kahi lyrics,ayushyawar bolu kahi free download ह्या पोस्ट केल्या आहेत तुम्ही हे तुमच्या नातेवाईकाना whatsapp,facebook,instagram आणि sharechat ,Telegram वरून शेअर किंवा फिरवोर्ड करा..

Leave a Comment