आयुष्यावर बोलू काही | Ayushyavar Bolu Kahi | Sandeep Khare | marathi life

Ayushyavar Bolu Kahi | आयुष्यावर बोलू काही!  Sandeep Khare | Dipadi Dipang Ayushyavar Bolu Kahi | नंतर बोलू काही | संदीप खरे |जरा चुकीचे

आयुष्यावर बोलू काही | Ayushyavar Bolu Kahi | Sandeep Khare |

Ayushyavar Bolu Kahi | आयुष्यावर बोलू काही!Sandeep Khare , संदीप खरे
(Born: 13 May 1973, Pune, Maharashtra)

Album: Ayushyavar Bolu Kahi
Music and lyrics: Sandeep Khare
Singer: Sandeep Khare & Salil Kulkarni

जरा चुकीचे जरा बरोबर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही
जरा चुकीचे जरा बरोबर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही…

उगाच वळसे शब्दांचे हे देत रहा तू
भिडले नाही डोळे तोवर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही…

तुफान पाहून तीरावर कुजबुजल्या होड्या
पाठ फिरुदे त्याची नंतर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही…

हवे हवेसे दुख: तुला जर हवेच आहे
नको नकोसे हलवे कातार बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही…

उद्या उद्याची किती काळजी बघ रांगेतून
परवा आहे उद्याच नंतर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही…

शब्द असुदे हातामध्ये काठी म्हणुनी
वाट आंधळी प्रवास खडतर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही…

जरा चुकीचे जरा बरोबर बोलू काही
चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही… 


 संदीप खरे

visit our jokes websites : https://www.jokesinmarathi.in/

ढिपाडी ढिपांग | Dipadi Dipang | Sandeep Khare |


Dipadi DipangMusic:Saleel KulkarniSingers: Sandeep Khare and Salil Kulkarni, Vaishali Made, Vibhavari Apate, Anjali kulkarni, Avadoot GupteDipadi Dipang – Anjali Kulkarni & Saleel KulkarniHe Gandhit Vaare – Saleel KulkarniKhsanaat Lapoon – Saleel KulkarniYala Kar Phone – Sandeep KhareSakhe Kase Saang Tula – Saleel KulkarniPremat Mhane – Sandeep & Vibhavari apteBara Navha – Sandeep & Vaishali madeYala Kar Phone (Karaoke)


ढिपाडी ढिपांग ढिचीबाडी ढिपांग
ढिपाडी ढिपांग ढिचीबाडी ढिपांग


काळी माती निळं पाणी हिरवं शिवार
ताज्या ताज्या माळव्याचा भुईला या भार
ज्वानीच्या या मळ्यामंदी पिरतिचं पानी
बघायाला कवतिक आलं नाही कोनी
मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाय
अन् रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय?


काकडीचा बांधा तुझा, मिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
तुझा मिर्चीचा तोरा, तुझा रंग गोरा गोरा
तुझा मिर्चीचा तोरा, तुझा रंग गोरा गोरा


लिंबावनी कांती तुझी, बीटावानी ओठ
टमाट्याचे गाल तुझे, भेंडिवानी बोट
काळजात मंडई तू मांडशील का?


नको दावू भाजीवाल्या फ़ुकाचा रुबाब
भाजी तुझी वर ताजी, आतून खराब!
गोड गोड बोलशील.पडशील फ़शी
भाजी तुझी पाटीमंदी घेऊ तरी कशी?
आजकाल कुनाचाबी भरवसा नाय


तुझ्यासाठी शिवाराची केली मशागत
खुरपलं जीव, दिलं काळजाचं खत
राखायाला मळा केली डोळ्याचीया वाट
बुजगावण्याच्या परी उभा दिनरात


नको जळू दिनरात, नको जीव टांगू
ठाव हाय मला सारं नको काही सांगू
पिरतीत राजा तुझ्या नाही काही खोड
तुझ्या हाती मिरचीबी लागतीया गोड
माझ्या संग मळा तुझा कसशील काय

— संदीप खरे


aayushyavar bolu kahi,he bhalte avghad aste lyrics in english,jara chukiche jara barobar song,lyrics,ayushyavar bolu kahi live show in mumbai,ह्या पोस्ट केल्या आहेत तुम्ही हे तुमच्या नातेवाईकाना whatsapp,facebook,instagram आणि sharechat ,Telegram वरून शेअर किंवा फिरवोर्ड करा.. 

1 thought on “आयुष्यावर बोलू काही | Ayushyavar Bolu Kahi | Sandeep Khare | marathi life”

Leave a Comment